ARRIBADA DE MATERIAL HISTÒRIC

Fruit de l’operació logística dividida en dues fases (Madrid-Móra la Nova / Octubre 2017 i Móra la Nova-Martorell / Juny 2018), arribava a les instal·lacions del NUCLI FERROVIARI DEL LLOBREGAT el conjunt de vehicles històrics d’alt valor patrimonial que romania pendent de rebre des de temps enrere. Així, procedent de la localitat de Móra la Nova (Tarragona) feia la seva entrada a Martorell el comboi especial que els conduïa.

El nodrit d’aquest comboi, que incloïa els vehicles de suport que acompanyaven els de caràcter històric, va fer necessari un prolongat període de maniobres, ja a les nostres pròpies instal·lacions. Van ser precisos també diferents moviments per acabar d’optimitzar espais a l’interior de la nau principal. Això va motivar una certa expectació ja que en el transcurs d’aquests moviments, la locomotora del comboi nouvingut va extreure l’exterior de la mateixa part del nostre més significatiu material.