POLÍTICA D’INTEGRACIÓ SOCIAL

Durant els darrers mesos s’han mantingut nombrosos contactes i converses amb les diferents instàncies públiques relacionades amb les polítiques d’integració e inserció social. La finalitat era que el NUCLI FERROVIARI DEL LLOBREGAT, fidel a la seva naturalesa, constituís també un escenari idoni per a d’altres propòsits socials.

Arran d’aquestes converses va poder tenir lloc, finalment, un acord a aquest respecte. En virtut d’aquest, des del inici d’enguany ha estat destinat a treballar en les nostres instal·lacions un determinat número de treballadors procedents d’altres països. Això els permetrà d’obtenir les necessàries certificacions destinades a millorar la seva situació personal i les condicions de vida que pateixen.