UN GRAN ESFORÇ PER A UN GRAN REPTE

FOMENT CATALÀ DE TURISME CULTURAL, S.L., és una empresa de nova creació que té per objecte la introducció a Catalunya de ferrocarrils de caràcter històric, així com de tot allò que a ells pugui anar associat. Resulta imprescindible, des de qualsevol punt de vista, superar definitivament l’insòlit dèficit existent en aquest terreny en relació al conjunt dels països del nostre entorn.

 

 

Aquest tipus de producte turístic-cultural es troba molt present en el conjunt del continent europeu, així com en nombrosos països de la resta de món. No obstant això, no passa el mateix a Catalunya, on, per diverses raons, la seva presència és nul·la. Amb això es ve prescindint d’un poderós element de dinamització social i econòmica del què nombrosos territoris es troben cada vegada més necessitats.

 

 

El producte que es tracta d’introduir, d’acord amb els més exigents criteris internacionals en la matèria, es basa exclusivament en material ferroviari original, restaurat de manera rigorosament fidel. Amb això, les locomotores, cotxes i vagons, propis de finals de segle XIX o principis de l’XX, han de conformar un actiu d’un gran valor patrimonial i del més poderós impacte als diferents nivells.

 

 

En línia, també, amb els darrers criteris al respecte, del que es tracta és de crear, al voltant del viatge en ferrocarril, un escenari integral propi d’una altra època, en què, lluny de limitar-se a observar, el visitant tindrà la oportunitat d’integrar-se personalment i de viure una experiència personal inoblidable.

 

 

La satisfacció personal obtinguda després de l’experiència viscuda, estarà cridada a constituir un dels més poderosos instruments de difusió i projecció del producte. Perquè més enllà dels habituals canals i procediments de difusió, poques fórmules resulten més eficaces que l’àmplia i decidida recomanació en el propi entorn personal.

 

 

En qualsevol cas, el principal beneficiari de la implementació d’aquest singular i prestigiós producte turístic serà sempre el mateix territori receptor de l’actuació. Sense el més mínim dubte, tot l’àmbit geogràfic vinculat a la seva introducció s’erigirà sempre en el beneficiari per excel·lència de les positives conseqüències de la mateixa en matèria social, econòmica i cultural.

 

 

Foment Català de Turisme Cultural, S.L.

C/ Canalejas, 30, 5è.

08028 – BARCELONA

Telèfon: +34 600 465 121

Correu electrònic: info@fctc.cat

CIF: B67593400

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona. Llibre 47.262. Foli 223. Fulla 546.476. Inscripció 1.