ACTIVITATS D’ESBARJO

Amb independència de les actuacions d’especial importància per a l’activitat i futur del NUCLI FERROVIARI DEL LLOBREGAT, en les nostres dependències té lloc permanentment una profunda tasca de manteniment ordinari, tant del propi material històric com de les instal·lacions en si.

En els últims temps diverses han estat les ocasions en què diversos dels vehicles del nostre material operatiu han estat objecte de profundes actuacions de supervisió, repintat i neteja. Tant exterior com interior. Això a més de les actuacions tècniques pertinents encaminades a revisar mecanismes, procedir al greixatge d’allò necessari, etc., etc.

Cadascuna d’aquestes actuacions, algunes de les quals resulten especialment tedioses i incòmodes, són seguides sempre dels habituals i cèlebres dinars celebrats en l’àmbit del propi NUCLI FERROVIARI DEL LLOBREGAT. Amb això, l’esforç té en cada ocasió el seu gratificant recompensa en un ambient immillorable.