ADEQUACIÓ DELS ACCESSOS VIARIS AL PARC

Pas fonamental a l’entrada en servei del NUCLI FERROVIARI DEL LLOBREGAT és la modificació dels accesos viaris a les nostres instal·lacions, així com la recomposició d’algunos elements. Diversos replantejos i actualitzacions del traçat existent davant d’aquestes permetran configurar definitivament el pincell de víes d’accés a la nau principal, sobre les que haurà de tenir lloc la activitat ordinària.

010204

Les diverses actuacions tècniques realitzades en la superestructura sobre la que ha de tenir lloc el moviment del material ferroviari asignat al NUCLI, deixarà aviat aquesta en condicions d’assumir l’activitat general programada dins l’oferta lúdic-cultural oferida al públic.