Category: Activitats

Al llarg dels darrers dies ha tingut lloc una intensa activitat pel que fa a les estàncies interiors de la nau principal. Dins de les activitats de reforma i millora d’aquestes, ha estat rehabilitada i disposada per al seu us una de les oficines. La funcionalitat de la nova estància serà diversa i després del seu arranjament quedarà disposada per a acollir classes formatives, reunions de treball i d’altres activitats.

Les tasques desenvolupades han consistit, fonamentalment, en polir el terra, repicar parets (afectades per humitats) y sanejar marcs de portes i finestres. Després d’això s’ha procedit a pintar tota l’estància. A continuació, aquesta serà dotada del mobiliari oportú.

El 5 de febrer, com el 22 de gener anterior, va tenir lloc una Jornada de Portes Obertes del NUCLI FERROVIARI DEL LLOBREGAT. Un cop més, les persones que es varen donar cita a les nostres instal·lacions per a admirar el nostre material i viatjar a bord d’aquest van ser molt nombroses. A l’igual que en ocasions anteriors, tots els que van assistir a aquestes Jornades van poder contemplar els diferents moviments operatius i accedir a tots i cada un dels vehicles ferroviaris, de la mà del personal i auxiliars designats.

Especial atenció va despertar, un cop més, la locomotora de vapor, de rodatge 240, ex Oeste 1015 (posterior RENFE 240-2215). Lluís Medina, encarregat d’aquesta tasca, es va encarregar novament d’atendre en cabina a tots aquells visitants ho desitjaren, així com d’explicar-los la manera de conduir una locomotora d’aquest tipus. 

El viatge a bord del cotxe ex MZA A-330, de plataformes obertes i corredor interior, va ser una de les activitats que va poder desenvolupar el públic assistent. Molts nens varen voler pujar a a ell i fer el trajecte. Al terme de l’activitat pública va tenir lloc un dinar de germanor. 

El passat dissabte 4 de febrer vam rebre la visita de l’Associació d’Amics del Ferrocarril de les Illes Balears. Els seus membres van poder fer un petit recorregut per les nostres instal·lacions dins del cotxe MZA A-330 remolcat per la locomotora dièsel RENFE 10825, així com visitar tots els vehicles operatius del Parc, incloent la locomotora de vapor ex Oeste 1015 (RENFE 240-2215). Durant la jornada es van poder posar en comú futures vies de col·laboració entre la AAFIB i el NUCLI FERROVIARI DEL LLOBREGAT.

Agraïm a  l’Associació d’Amics del Ferrocarril de les Illes Balears l’interès mostrat en conèixer el nostre projecte i la seva invitació perquè ben aviat podem visitar les seves instal·lacions i els Ferrocarrils de Mallorca. De ben segur que amb l’empenta i la il·lusió que caracteritza la trajectòria al llarg de 27 anys de l’AAFIB es podran assolir objectius molt ambiciosos en l’àmbit de la preservació i posada en valor del material ferroviari històric de les Illes.

Durant els darrers mesos s’han mantingut nombrosos contactes i converses amb les diferents instàncies públiques relacionades amb les polítiques d’integració e inserció social. La finalitat era que el NUCLI FERROVIARI DEL LLOBREGAT, fidel a la seva naturalesa, constituís també un escenari idoni per a d’altres propòsits socials.

Arran d’aquestes converses va poder tenir lloc, finalment, un acord a aquest respecte. En virtut d’aquest, des del inici d’enguany ha estat destinat a treballar en les nostres instal·lacions un determinat número de treballadors procedents d’altres països. Això els permetrà d’obtenir les necessàries certificacions destinades a millorar la seva situació personal i les condicions de vida que pateixen. 

El 18 de desembre va tindre lloc la primera Jornada de Portes Obertes del NUCLI FERROVIARI DEL LLOBREGAT. Malgrat els reiterats anuncis de mal temps, la nodrida concurrència va superar totes les previsions i va obligar a alguns reajustaments organitzatius d’última hora. Els assistents a la Jornada, de la mà del personal i auxiliars designats, van poder contemplar els diferents moviments operatius i accedir a tots i cadascun dels vehicles ferroviaris.

010203

040506

L’esdeveniment es va fer coincidir amb la 25a edició de La Marató de TV3, presentada pels periodistes Helena Garcia Melero i Ramon Pellicer, i dedicada en aquesta ocasió a divulgar i sensibilitzar respecte a la investigació sobre l’ictus i les lessions medulars i cerebrals traumàtiques. La recaudació obtinguda va ser destinada a tal finalitat.

070809

101112

A bord d’algun dels vehicles van poder fer, fins i tot, el recorregut assenyalat per l’interior de les nostres instal·lacions. La jornada va ser amenitzada per un grup de música en viu que va deleitar amb la seva actuació al públic assistent.

131415

161718

No cal dir que quants van poder assistir a aquesta primera jornada pública, prèvia a la pròxima inauguració de les instal·lacions, van quedar extremadament satisfets de l’experiència viscuda.

No hi ha cap dubte respecte que l’interès pel ferrocarril històric va íntimament lligat a la fotografia. Tant pel que fa als seus aspectes històrics com tècnics. Així, ferrocarril i art fotogràfic es reuneixen en nombroses ocasions per a dar a llum creacions d’una indiscutible singularitat i bellesa plàstica.

010203

En aquesta línia, i atès que els darrers avenços estètics respecte de la posada a punt del NUCLI FERROVIARI DEL LLOBREGAT ho comencen a permetre, el dia 8 de novembre va tenir lloc des de darrera hora de la tarda una perllongada sessió fotogràfica en la que molts dels seus membres van poder obtenir assenyalades imatges.

En l’actual marc de preparació de les activitats per a la fase d’obertura al públic del NUCLI FERROVIARI DEL LLOBREGAT, es feia necessari un assaig general del que serà l’operativa durant les jornades ordinàries a desenvolupar pròximament a les seves instal·lacions.

Així, doncs, i a fi de comprovar in situ les possibles deficiències o disfuncions que contenen els plantejaments formulats, el dissabte 5 de novembre va tenir lloc un assaig general de l’operativa pública a desenvolupar. A ella van ser convocats diferents cercles pròxims del propi personal del NFLL, que van participar gustosament a l’assaig, ja que van compartir una agradable jornada de germanor

Molt ha canviat l’aspecte de la nau principal del NUCLI FERROVIARI DEL LLOBREGAT des que s’iniciaren les tasques destinades a la seva recomposició. Pas a pas, durant tot aquest temps, les seves diferents parts han anat oferint un aspecte ben diferent. Ara, i després de l’important pas de renovació de la façana principal, toca el seu torn a la paret lateral nord.

Aquesta paret presentava des del principi importants socavaments i esquerdes que, en alguns punts, arribaven a amenaçar la seva integritat. Així, doncs, el primer ha estat reforçar pilars, consolidar zones i segellar esquerdes. Després del  desenvolupat fins a la data en tal sentit, procedeix ara escometre la fase preparatòria perquè la paret pugui ser pintada en la seva integritat

Atès que cada vegada es troba més propera la inauguració pública del NUCLI FERROVIARI DEL LLOBREGAT ha resultat necessari dissenyar l’operativa que tindrà lloc de forma ordinària durant les jornades públiques d’obertura del mateix. Tot això amb la definició dels protocols d’actuació associats.

Per cobrir aquesta necessitat, durant el mes d’octubre s’han programat i executat diverses sessions de moviments a títol d’assaig. En el seu transcurs, locomotores, cotxes i vagons han efectuat repetits moviments sobre les vies exteriors, a fi d’ajustar procediments i operatives.

Si bé la locomotora dièsel ex RENFE 10825 va arribar al NUCLI FERROVIARI DEL LLOBREGAT en estat de funcionalitat, la perllongada inactivitat que havia tingut durant el període previ al seu trasllat fins a les nostres instal·lacions va aconsellar des d’un primer moment emprendre-hi diversos treballs. Entre d’altres, la substitució integral del conjunt de bateries amb què comptava, les quals han estat ja totalment renovades.

010203

En qualsevol cas, i atès que el seu manteniment es pot abordar ara d’una manera molt més profunda, s’han afegit altres actuacions tècniques per millorar el seu comportament general. Entre elles figuren l’ajust de diversos mecanismes, la substitució de conductes de ventilació, l’eliminació de petites fuites, etc. Per diverses d’aquestes actuacions ha prestat la seva col·laboració la Fundació per a la Preservació del Patrimoni Ferroviari Industrial, amb seu a Móra la Nova (Tarragona), la qual compta amb una altra locomotora de les mateixes característiques (ex RENFE 10836).