Category: Activitats

Durant els últims mesos han tingut lloc diverses actuacions pel que fa a la façana de la nau principal. Aquesta va ser concebuda i construïda al seu dia amb una immediata finalitat merament funcional que al dia d’avui ha hagut de completar-se amb les necessàries intervencions. Si en un primer moment la porta de la via 3 va romandre encegat, ara ha hagut de donar-se-la necessària funcionalitat per permetre l’establiment de la via 3.

010203

Després de les oportunes actuacions d’obra, que han comportat la modificació de les portes, han estat pintades de nou les tres portes metàl·liques. Així mateix, ha estat donada una primera mà de pintura tant a la façana com als sòcols de la mateixa. Resta ara el perfilat d’aquests i la segona mà de pintura al gruix del frontal de l’esmentada façana

Dins dels avenços cap a una disposició ordenada i operativa, tant a l’interior de la nau principal com sobre les vies adjacents, s’ha ultimat el procés de definició d’espais i funcions del NUCLI FERROVIARI DEL LLOBREGAT. Per a això resultava necessari dur a terme una profunda reorganització del conjunt del material que actualment es troba a les seves instal·lacions.

010203

En virtut d’aquestes realitats, durant el mes de setembre s’han desenvolupat diverses jornades de treball consistents en maniobres amb talls de material. Aquestes han tingut lloc amb la locomotora dièsel ex RENFE 10825. Concloses les operacions, els vehicles pendents de restauració han quedat agrupats a la via 1, ja que el material operatiu es situa ara íntegrament a la via 2. La via 3 es destinarà igualment a material operatiu.

Després de l’arribada a les nostres instal·lacions, el dia 11 del passat mes d’agost, de la locomotora de vapor ex Oeste 1015 (posterior RENFE 240-2215 i Regiment de Ferrocarrils Nº 1), van donar inici un seguit d’actuacions tècniques encaminades a determinar amb exactitud l’estat en què es trobava cadascuna de les parts de la locomotora, així com els seus diferents peces i mecanismes. Per a això es va assignar el personal que havia d’afrontar les diferents tasques.

01a02a03a

Atès que durant tot aquest dilatat període de temps la màquina no ha estat objecte d’actuació de neteja alguna, ha hagut de plantejar-se una fase prèvia destinada a aquesta. Sobretot de les parts vinculades a la combustió del carbó. En aquesta línia, ha tingut lloc el remogut i retirada de les escòries existents en el engraellat de la llar, així com el buidat de les cendres acumulades a la caixa de fums.

Després dels acords aconseguits per aquest propòsit i gràcies a una operació logística de gran complexitat, desenvolupada en diverses fases entre el 21 de juliol i el 11 d’agost, ha arribat a les nostres instal·lacions una locomotora de vapor molt especial. Es tracta de l’antiga locomotora 1015 de la Cia. Nacional dels Ferrocarrils de l’Oest d’Espanya, construïda en 1933 per Construccions Devis, de València. La seva numeració posterior a RENFE va ser 240-2215 i al  Regiment de Ferrocarrils Nº 1.

010203

Les dificultats pròpies del trànsit a través de la localitat de Martorell van fer de l’operació una fita d’importància, ja que va resultar necessari retirar pals, semàfors, etc., a més de dur a terme la tala de branques, desallotjament de vehicles de la via pública , etc., etc. Tan inusual activitat va constituir un veritable esdeveniment per al conjunt dels seus habitants.

Pas fonamental a l’entrada en servei del NUCLI FERROVIARI DEL LLOBREGAT és la modificació dels accesos viaris a les nostres instal·lacions, així com la recomposició d’algunos elements. Diversos replantejos i actualitzacions del traçat existent davant d’aquestes permetran configurar definitivament el pincell de víes d’accés a la nau principal, sobre les que haurà de tenir lloc la activitat ordinària.

010204

Les diverses actuacions tècniques realitzades en la superestructura sobre la que ha de tenir lloc el moviment del material ferroviari asignat al NUCLI, deixarà aviat aquesta en condicions d’assumir l’activitat general programada dins l’oferta lúdic-cultural oferida al públic.