ESTABLIMENT DE LA TERCERA VIA INTERIOR

En las darreres setmanes s’han iniciat els treballs destinats a l’establiment de la nova via interior de la nostra nau (via 3), la instal·lació de la qual es trobava pendent d’execució per formar part del primer esquema viari dissenyant per a les nostres instal·lacions en la seva primera etapa.

Mitjançant l’auxili de la maquinària corresponent, la primera fase ha consistit en l’excavació i el remogut de terres destinats a obrir la caixa de la nova via, la qual haurà d’acollir a continuació travesses i carrils. Tot això abans de que tingui lloc el recobriment amb solera de formigó de la part interior més propera als portons d’accés.

En el desenvolupament dels treballs en curs estan tenint un assenyalat protagonisme  els components de l’equip especial format per immigrants acollits a les polítiques socials en les que venim col·laborant amb l’Administració. També en la part exterior de la nau s’han iniciat els treballs a aquest propòsit.