EXAMEN PRELIMINAR DE LA LOCOMOTORA EX OESTE 1015

Després de l’arribada a les nostres instal·lacions, el dia 11 del passat mes d’agost, de la locomotora de vapor ex Oeste 1015 (posterior RENFE 240-2215 i Regiment de Ferrocarrils Nº 1), van donar inici un seguit d’actuacions tècniques encaminades a determinar amb exactitud l’estat en què es trobava cadascuna de les parts de la locomotora, així com els seus diferents peces i mecanismes. Per a això es va assignar el personal que havia d’afrontar les diferents tasques.

01a02a03a

Atès que durant tot aquest dilatat període de temps la màquina no ha estat objecte d’actuació de neteja alguna, ha hagut de plantejar-se una fase prèvia destinada a aquesta. Sobretot de les parts vinculades a la combustió del carbó. En aquesta línia, ha tingut lloc el remogut i retirada de les escòries existents en el engraellat de la llar, així com el buidat de les cendres acumulades a la caixa de fums.