JORNADA GENERAL D’ASSAIG

En l’actual marc de preparació de les activitats per a la fase d’obertura al públic del NUCLI FERROVIARI DEL LLOBREGAT, es feia necessari un assaig general del que serà l’operativa durant les jornades ordinàries a desenvolupar pròximament a les seves instal·lacions.

Així, doncs, i a fi de comprovar in situ les possibles deficiències o disfuncions que contenen els plantejaments formulats, el dissabte 5 de novembre va tenir lloc un assaig general de l’operativa pública a desenvolupar. A ella van ser convocats diferents cercles pròxims del propi personal del NFLL, que van participar gustosament a l’assaig, ja que van compartir una agradable jornada de germanor