MILLORES A LA LOCOMOTORA DIÈSEL EX RENFE 10825

Si bé la locomotora dièsel ex RENFE 10825 va arribar al NUCLI FERROVIARI DEL LLOBREGAT en estat de funcionalitat, la perllongada inactivitat que havia tingut durant el període previ al seu trasllat fins a les nostres instal·lacions va aconsellar des d’un primer moment emprendre-hi diversos treballs. Entre d’altres, la substitució integral del conjunt de bateries amb què comptava, les quals han estat ja totalment renovades.

010203

En qualsevol cas, i atès que el seu manteniment es pot abordar ara d’una manera molt més profunda, s’han afegit altres actuacions tècniques per millorar el seu comportament general. Entre elles figuren l’ajust de diversos mecanismes, la substitució de conductes de ventilació, l’eliminació de petites fuites, etc. Per diverses d’aquestes actuacions ha prestat la seva col·laboració la Fundació per a la Preservació del Patrimoni Ferroviari Industrial, amb seu a Móra la Nova (Tarragona), la qual compta amb una altra locomotora de les mateixes característiques (ex RENFE 10836).