MOVIMENTS DE MATERIAL

En diverses dates dels darrers mesos han tingut lloc a les instal·lacions del NUCLI FERROVIARI DEL LLOBREGAT diversos moviments destinats a optimitzar espais i a donar als diferents vehicles presents a les nostres instal·lacions una distribució lo més lògica i operativa possible, atesa la cada cop més gran manca d’espai.

Atès que la via 3 encara no es troba connectada, ni amb les nostres restants vies ni amb las de caràcter general, durant diversos dies es va desenvolupar una perllongada operació logística consistent en passar de les vies 1 i 2 a l’esmentada via 3 tots aquells vehicles que es troben pendents de restauració i, per tant, en un estat no operatiu. Amb això, queden ara perfectament delimitats dos àmbits; vies 1 i 2 per a vehicles plenament operatius i via 3 per a vehicles pendents de restauració.