PERLLONGACIÓ DE LA VIA 3

Després de concloure la instal·lació de la via 3 a l’interior de la nau principal, el NUCLI FERROVIARI DEL LLOBREGAT necessitava comptar amb cert alleujament a l’hora de realitzar les maniobres sobre la mateixa. Per això resultava necessari procedir a la seva prolongació a la part exterior de la nau.

Per atendre aquestes necessitats, durant les últimes setmanes s’han executat diversos treballs per a la instal·lació del tram de prolongació exterior, el qual es dirigeix cap a la via general amb la qual ha d’enllaçar en breu. De moment, les maniobres en aquesta via poden realitzar-se amb la comoditat deguda.