REDISTRIBUCIÓ GENERAL DEL MATERIAL MÒBIL

Dins dels avenços cap a una disposició ordenada i operativa, tant a l’interior de la nau principal com sobre les vies adjacents, s’ha ultimat el procés de definició d’espais i funcions del NUCLI FERROVIARI DEL LLOBREGAT. Per a això resultava necessari dur a terme una profunda reorganització del conjunt del material que actualment es troba a les seves instal·lacions.

010203

En virtut d’aquestes realitats, durant el mes de setembre s’han desenvolupat diverses jornades de treball consistents en maniobres amb talls de material. Aquestes han tingut lloc amb la locomotora dièsel ex RENFE 10825. Concloses les operacions, els vehicles pendents de restauració han quedat agrupats a la via 1, ja que el material operatiu es situa ara íntegrament a la via 2. La via 3 es destinarà igualment a material operatiu.