RODATGES PUBLICITARIS I CINEMATOGRÀFICS

Al llarg dels darrers mesos el NUCLI FERROVIARI DEL LLOBREGAT ha estat escollit per diverses productores i empreses de publicitat per a rodar els seus treballs, que s’han efectuat a les nostres instal·lacions. Aquests treballs han estat de caire divers i, entre ells, hi ha hagut tant pel·lícules cinematogràfiques como produccions publicitàries.

Els vehicles triats per a formar part, d’una o altra manera, de les diverses produccions han estat d’allò més divers, escollint-se cotxes de viatgers de variada tipologia. Algunes parts de les pròpies instal·lacions han estat també escollides en ocasions como a marc concret per a determinades escenes.

El desplegament a los nostres dependències d’un important cúmul de mitjans tècnics, així com la presència de l’abundant equip humà que acompanya a protagonistes i figurants no ha deixat de ser en cada una d’aquestes ocasions un aspecte singular que ha vingut a donar cert color a les nostres activitats ordinàries.