SESSIÓ DE FOTOGRAFIA NOCTURNA

No hi ha cap dubte respecte que l’interès pel ferrocarril històric va íntimament lligat a la fotografia. Tant pel que fa als seus aspectes històrics com tècnics. Així, ferrocarril i art fotogràfic es reuneixen en nombroses ocasions per a dar a llum creacions d’una indiscutible singularitat i bellesa plàstica.

010203

En aquesta línia, i atès que els darrers avenços estètics respecte de la posada a punt del NUCLI FERROVIARI DEL LLOBREGAT ho comencen a permetre, el dia 8 de novembre va tenir lloc des de darrera hora de la tarda una perllongada sessió fotogràfica en la que molts dels seus membres van poder obtenir assenyalades imatges.