TRASLLAT DE MATERIAL (1ª FASE)

En els últims anys ha tingut lloc la restauració operativa de diversos vehicles històrics vinculats al nostre passat ferroviari i pertanyents al nostre patrimoni cultural. Diversos d’ells, en concret, ho han estat en Villaverde (Madrid), on han estat sotmesos a la seva primera fase de la seva restauració. Així, doncs, i havent de ser traslladats al NUCLI FERROVIARI DEL LLOBREGAT, el 14 d’octubre de 2017 es va iniciar una operació logística de trasllat per via fèrria, cridada a tenir lloc en dues parts. La primera entre la citada localitat de Villaverde i la de Móra la Nova (Tarragona).

Les actuacions tècniques realitzades fins ara en aquests sis vehicles d’alt valor patrimonial han estat de diversa naturalesa, si bé en general d’una gran profunditat, atès l’enorme grau de deteriorament que presentaven tots en gran part dels seus mecanismes. Aquesta primera fase, ara conclosa, s’ha centrat en la part funcional dels mateixos. És a dir, en tots aquells elements vinculats a la seva operativitat (rodatge, suspensió, xoc, tracció, fre, etc.). Fruit d’això, els sis disposen al dia d’avui de les seves corresponents autoritzacions de circulació per part de l’autoritat ferroviària, després de l’expedició del certificat d’intervenció tipus “R”. Queda iniciar la seva segona fase de la seva restauració. És a dir, la de caràcter estètic. Està comprendrà les actuacions de pintura, així com de condicionament interior. 

D’entre els vehicles traslladats, destaquen dos significatius cotxes de viatgers de quatre eixos. Un d’ells, de caixa metàl·lica, és un mixt 1a llits, d’alta distinció, procedent de l’antiga Cía. Nacional de los Ferrocarrils del Oeste de España (Oeste AW 602, posterior RENFE AAWL 1202). Va ser construït per la Sdad. Española de Construcción Naval, de Sestao (Biscaia), el 1931. L’altre, de caixa de fusta, és un cotxe de 3a classe de la Cía. de los Caminos de Hierro del Norte de España (Norte CC 806, posterior RENFE CC 806). Va ser construït per Carde y Escoriaza, de Saragossa, el 1925. Aquest últim presenta el seu exterior encara recobert amb planxes metàl·liques ja que en els seus últims anys d’activitat va prestar servei com a cotxe herbicida. Aquestes planxes, així com els grafits que presenten tots dos vehicles, amb independència del pintoresc colorit que aporten a tan singular trasllat, continuen al seu lloc fins destinació a manera de “protecció” afegida.

A més d’aquests, formen part de la composició diversos vagons procedents també de la Cía. de los Caminos de Hierro del Norte de España. Així, figuren en ella tres cisternes per al transport d’alcohols i derivats pertanyents al seu dia a la Cía. de Alcoholes de Bilbao (antecessora de Azucarera Ebro). Una d’elles amb fre de mà i garita de guardafré (que serà reconstruïda). Les tres van ser construïdes per Talleres de Miravalles, Palencia i Ibaizábal, de Miravalles (Biscaia), el 1931. Hi ha també un vagó tancat, tipus J, que respon al disseny de 1928 emanat de la Comisión de Unificación de Material, construït per Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), de Beasain (Guipúscoa), el 1940.

El material de la composició, que ha rendit viatge a l’estació de Móra la Nova, romandrà allà per espai d’un breu període, abans de prosseguir cap al seu destí final. És d’assenyalar que aquest moviment ha tingut caràcter conjunt i s’ha fet en unió de les dues locomotores elèctriques, sèrie 276 (RENFE 276.031 i 276.202), preservades per l’APPFI, Associació per a la Preservació del Patrimoni Ferroviari Industrial (www.museuferrocarril.org), amb seu a l’esmentada població tarragonina, la qual observa un notable dinamisme en favor del nostre patrimoni els darrers any. El trasllat d’aquest material destinat al NUCLI FERROVIARI DEL LLOBREGAT, el qual és de diverses titularitats i es troba sota responsabilitat de diferents gestors, ha comptat amb la col·laboració de voluntaris de l’esmentat NUCLI i ha estat executat per l’operadora Contitental Rail.